Powered by SVOL
IMG_3847
Foto voorkant school

Anderstaligen

Taalklas Arcus

Sinds januari 2015 hebben we een taalklas op school: Taalklas Arcus. In de taalklas bedienen we drie groepen leerlingen:

Startgroepleerlingen

Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en/of leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, komen in de startgroep. Hier wordt vooral Nederlands als tweede taal (NT2; Nederlands als tweede taal) aangeboden maar ook rekenen/wiskunde en Engels om de aansluiting met een klas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Doelstelling van de startgroep is: de leerlingen beheersen in korte tijd het Nederlands op zodanig niveau dat zij met een basispakket in een reguliere onderbouwklas of lwoo/bb klas kunnen meedraaien. Stap voor stap worden deze vakken aan het rooster toegevoegd, te beginnen met lo en bv. De relatief korte cursus NT2 geeft een degelijke basis van de Nederlandse taal maar is nog niet toereikend om alle lessen optimaal te kunnen volgen. Toch is voor deze opzet gekozen omdat een snelle doorstroom naar het reguliere onderwijs de integratie kan bevorderen. De anderstalige leerlingen kunnen makkelijker contact maken met klasgenoten. Zij vormen dan niet een aparte groep binnen de school maar maken deel uit van de school. Een ander voordeel is dat zij veel meer mondeling Nederlands taalaanbod krijgen dan wanneer zij een aparte groep vormen. Dit taalaanbod stimuleert het taalverwervingsproces.

15,5+ pre Entree leerlingen

Voor anderstalige jongeren van 15,5 tot 18 jaar heeft de SVOL een samenwerkingsverband met het ROC van Flevoland (ROCVF). De afspraak is dat 60% van de lestijd gegeven wordt door de SVOL en 40% van de lestijd gegeven wordt in pre-Entree (ROCVF). Als de leerling in de taalklas minimaal 60% van een leerjaar heeft gevolgd, neemt het ROCVF de verantwoordelijkheid over voor het vervolgtraject. Voorwaarde is dat de leerling voldoende Nederlands beheerst. Een leerling kan eind januari of aan het begin van een nieuw schooljaar in pre- Entree instromen.

 

Doelstelling 15,5+ groep: Leerlingen zo snel mogelijk laten instromen in pre-Entree.

 

Pre AZC leerlingen

 

Sinds januari van dit jaar heeft ISG Arcus een groep van zgn. pre AZC leerlingen. Deze leerlingen hebben recht op onderwijs en krijgen les in Nederlands. Zij wachten op een definitieve toewijzing voor een AZC ergens in het land. Dit kan binnen een paar weken zijn, maar ook wel 5 of 6 maanden duren.

 

Meer informatie?

Meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Braakman, a.braakman@isg-arcus.nl of dhr. J. Mulder j.mulder@isg-arcus.nl.

IMG_3847
Foto voorkant school
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close