Powered by SVOL
algemeen2
IMG_1887

Kwaliteit

 

De kwaliteit van de school wordt door veel factoren bepaald: van de deskundigheid van het personeel tot de inrichting van het gebouw. Er zijn dan ook veel manieren om de kwaliteit van een school onder woorden te brengen. Deze komt o.a. tot uitdrukking in de leerresultaten, die we monitoren. Daarbij zijn niet alleen de behaalde cijfers en het aantal geslaagden van belang, maar ook het aantal zittenblijvers en de doorstroming tussen de afdelingen.

 

Scholen op de kaart

 

Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Dit is een bredere manier om naar kwaliteit te kijken dan in de aanpak van de Inspectie. ISG Arcus neemt deel aan Vensters voor Verantwoording. Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Meer informatie is te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

 

Onderwijsinspectie


Over de kwaliteit van scholen wordt de laatste jaren meer en meer gerapporteerd, niet alleen door dagbladen. Ook het ministerie besteedt aandacht aan en de inspectie maakt van de scholen een zogenaamde ‘opbrengstenkaart’, die te vinden is op de website van de inspectie. Al deze publicaties gaan over de leerresultaten van de leerlingen van een school. Andere aspecten, zoals ontwikkeling van de sociale vaardigheden van leerlingen, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van lesgeven, de communicatie met ouders of de inrichting van het gebouw, blijven daarbij buiten beschouwing. Deze aspecten zijn voor ISG Arcus ook zeer belangrijk en dragen zeker bij aan de kwaliteit van de school. Om deze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren is ISG Arcus continu in ontwikkeling. Onze school is daarom lid van ‘kwaliteitscholen’.

 

Kwaliteitsscholen


Kwaliteitsscholen is een compleet en integraal digitaal systeem van strategievorming, kwaliteitszorg, interne en externe communicatie, bekwaamheidsdossier en zorgonderzoeken. ISG Arcus is in 2009 begonnen met het houden van tevredenheidsonderzoeken voor zowel leerlingen als ouders. Met de resultaten daarvan hoopt ISG Arcus het onderwijs en alles wat daarbij hoort nog beter te kunnen verzorgen. ISG Arcus kan dus met andere scholen vergeleken worden. Als u meer wilt weten over de onderzoeken adviseren we u om op de website van ‘kwaliteitsscholen’ te kijken. Daarnaast vinden er nog diverse andere onderzoeken plaats, die allemaal tot doel hebben het onderwijs en de begeleiding te verbeteren.

 

 

Een aantal cijfers op een rij:

slagingspercentage

algemeen2
IMG_1887
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close