Powered by SVOL

7 april 2021

Eindexamens 2021

De eindexamens van 2021 gaan anders dan de voorgaande jaren. Naar aanleiding van een webinar zijn dit de antwoorden op veelgestelde vragen.

FAQ Webinar

Waar kunnen we algemene informatie vinden m.b.t. bijvoorbeeld de nieuwe/aangepaste slagingsnormen.

Voor algemene informatie verwijzen we graag door naar de websites, zoals vermeld in eerder verstuurde brief:

Eindexamens 2021 | Eindexamens voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl

www.mijneindexamen.nl/splash

www.examenblad.nl

Wat biedt de school om leerlingen voor te bereiden op het examen?

Tijdens de lessen tot aan het eindexamen zal worden ingezet op het trainen voor de eindexamens. In de eindexamenklassen van havo en vwo worden proefexamens afgenomen in de officiële setting op 7, 8 en 9 april.

Naast de reguliere examentraining, bieden we vanaf 1 april ook examentraining buiten schooltijd. Deze training vindt online plaats, zowel door eigen alsook door externe docenten. Hiervoor hebben leerlingen zich al kunnen inschrijven. Wat binnen onze mogelijkheden ligt, gaan we organiseren.

Verder krijgen leerlingen een link naar JOJO-school, een online platform voor examentraining. Hier kunnen nog twee vakken uitgekozen worden voor examentraining.

Wat zijn de grootste veranderingen m.b.t. de eindexamens?

Er komt een derde tijdvak: ook het derde tijdvak (duurt 4 dagen) wordt op school afgenomen. Dit tijdvak is primair bedoeld voor herkansingen.

Extra herkansing: normaal gesproken kent het centraal examen één herkansing. Kandidaten krijgen dit schooljaar een extra herkansingsmogelijkheid, en mogen dus twee vakken herkansen.

Een vak wegstrepen: Ook mag één vak gekozen worden om niet mee te laten tellen voor het bepalen van de uitslag. Let op, dit mag geen kernvak (Nederlands, Engels, Wiskunde) zijn. Het wegstrepen kan pas nadat de kandidaat al zijn examens heeft gemaakt. Er wordt dan een duim gelegd op het gehele vak (zowel SE als CE). Het cijfer voor het vak telt niet meer mee, maar blijft wel op de cijferlijsten staan.

We mogen vakken spreiden. Wat is het advies van school?

Wij adviseren om de examens zoveel mogelijk af te leggen in het eerste tijdvak. Zo voorkom je dat je het risico loopt dit schooljaar je examens niet af te kunnen ronden (en mogelijk niet te kunnen starten met je vervolgopleiding).

Ik wil toch mijn examens spreiden. Hoe geef ik dat aan?

Vanaf 1 april 2021 kunnen leerlingen in Magister aangeven in welk tijdvak zij examen willen doen. Wanneer een leerling besluit te spreiden, moet de keuze voor woensdag 21 april, 12 uur (overdag) zijn doorgegeven in de Magister-app.

Ik heb vorig jaar vervroegd examen gedaan. Verandert er voor mij iets?

Op zich verandert er niets. Wel krijgen leerlingen die vorig schooljaar één of meerdere vakken hebben afgerond de mogelijkheid om te herprofileren. Zij kunnen ervoor kiezen om een van de twee herkansingen in te zetten om alsnog een CE te maken voor het vak dat zij vorig jaar hebben afgerond. Wanneer het cijfer voor het CE dit jaar dan lager blijkt te zijn, blijft het cijfer van vorig jaar staan.

Voor meer informatie neem je contact op met je vakdocent én mw. Blom.

< Ga terug


Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close