Powered by SVOL
IMG_3847
Foto voorkant school

Anderstaligen

Taalklas Arcus

Sinds januari 2015 hebben we een taalklas op school: Taalklas Arcus

Startgroepleerlingen

Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en/of leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, komen in de startgroep. Hier wordt vooral Nederlands als tweede taal (NT2) aangeboden maar ook rekenen/wiskunde en Engels worden aangeboden om de aansluiting met een klas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Doelstelling van de startgroep is: de leerlingen beheersen in korte tijd het Nederlands op zodanig niveau dat zij met een basispakket in een reguliere onderbouwklas of lwoo/bb klas kunnen meedraaien. Stap voor stap worden deze vakken aan het rooster toegevoegd, te beginnen met gym en bv. De relatief korte cursus NT2 geeft een degelijke basis van de Nederlandse taal maar is nog niet toereikend om alle lessen optimaal te kunnen volgen. Toch is voor deze opzet gekozen omdat een snelle doorstroom naar het reguliere onderwijs de integratie kan bevorderen. De anderstalige leerlingen kunnen makkelijker contact maken met klasgenoten. Zij vormen dan niet een aparte groep binnen de school maar maken deel uit van de school. Een ander voordeel is dat zij veel meer mondeling Nederlands taalaanbod krijgen dan wanneer zij een aparte groep vormen. Dit taalaanbod stimuleert het taalverwervingsproces.

16-18 jarige  leerlingen

Voor anderstalige jongeren van 16 tot 18 jaar werkt de SVOL samen met het ROC van Flevoland (ROCVF). Leerlingen van 16 tot 18 jaar worden ingeschreven bij de SVOL maar volgen hun lessen in de Taalklas op het ROC. 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Braakman

IMG_3847
Foto voorkant school
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close