Powered by SVOL
2015-11-26 08.46.04
Voorkant

Gymnasium

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit

Litora

(Bron: Begin van de Aeneis van Vergilius)

Vertaling: Ik zing over strijd en de man die als eerste vanaf de kust van Troje, vluchtend door toedoen van het lot, naar Italië en Lavinia’s strand kwam.

 

Het gymnasium als avontuur

Ontdekkingsreizigers

 

Het gymnasium is een avontuur en de leerlingen zijn de ontdekkingsreizigers. Ieder die bereid is van traditionele paden af te wijken, zal in staat zijn prachtige schatten te vinden.

 

Zonder dat we de koers uit het oog verliezen, zijn we voortdurend op zoek naar variatie in de lessen, waardoor niemand met tegenzin naar school hoeft te gaan. We betrekken de leerlingen bij de verschillende keuzes die er te maken zijn en gaan ervan uit dat dit de motivatie zal verhogen. Tijdens de ontdekkingsreis zullen we ook goed om ons heen kijken: buiten ons eigen vak en buiten de school. Kennis plaatsen we in een breed verband met aandacht voor de klassieken en samenhang tussen vakken. Dit betekent dat we zo veel mogelijk onderwijs op maat geven: we willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen wat hun leerstijl en capaciteiten betreft. Tegelijkertijd besteden we veel aandacht aan het groepsproces in de klassen.

 

Hoe werken wij?

Structuur

Het gymnasium op ISG Arcus biedt veel structuur. Leerlingen die bij ons beginnen, hebben het in het basisonderwijs vaak relatief makkelijk gehad. In het eerste jaar willen we daarom een stevige basis leggen om te leren leren. Hierbij is het oude lemma van rust, reinheid en regelmaat een belangrijk uitgangspunt om aan leren toe te komen.

 

Keuzevrijheid

Tegelijkertijd bieden we leerlingen doelbewust keuzevrijheid om binnen vooraf gestelde kaders te kiezen voor een onderwerp, uitwerking of leerstrategie die het best bij hen past. Op die manier worden ze zich bewust van wat ze al kunnen en waar ze goed in zijn. Het aanspreken van verschillende intelligenties speelt hierin een belangrijke rol. We willen namelijk oog hebben voor de verschillen tussen leerlingen. Door leerlingen te stimuleren hun kwaliteiten uit te buiten, bieden we ze een kans op succeservaringen en stimuleren we ze om hierin te excelleren.

 

Nieuwsgierigheid

Op het gymnasium willen we de natuurlijke leergierigheid van de leerlingen aanwakkeren. We stimuleren leerlingen om verder te kijken dan hun neus lang is. Door bij de behandeling van lesstof regelmatig buiten de gebaande paden te treden én door inhoudelijk meer uitdaging te bieden, gaan we op zoek naar de diepgang en de uitdaging, waar gymnasiumleerlingen behoefte aan hebben. Een logisch gevolg hiervan is dat we ook oog hebben voor meer- en hoogbegaafdheid en dat we in de lessen hierop inspelen.

 

Context

Het gymnasiale onderwijs op ISG Arcus is contextrijk. Waar mogelijk koppelen we schoolse onderwerpen aan actualiteit en gaan we in gesprek met leerlingen, ook wanneer deze onderwerpen niet binnen het curriculum vallen.

 

Extra aanbod

 

Grieks en Latijn

De vakken Grieks en Latijn zijn de vakken die het grote verschil met het atheneum maken. In deze vakken komt niet alleen de taal in alle facetten, maar ook de cultuur en de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen aan de orde. Vanaf klas 1 volgen de leerlingen Latijn en vanaf klas 2 Grieks. Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen een van de klassieke talen om daar vervolgens in klas 6 eindexamen in te doen. Binnen Grieks en Latijn hebben we veel aandacht voor de taal en literatuur van de Oudheid, maar ook voor de cultuur en de kunst van deze periode; en ook voor de tijd daarna in de (kunst)geschiedenis van Europa.

De leerlingen maken, als kers op de taart, in klas 6 een studiereis naar Rome, Napels en Pompeii waar de hele traditie vanaf de oudheid tot heden te zien en te proeven is.

 

 

Verbreding

Het Verbredingsproject is bedoeld voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van klas 1 tot en met klas 5 die naast het volle lesprogramma kans zien zich op een bepaalde manier te verbreden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben laten blijken dat ze geen of nauwelijks moeite hebben met het zware programma van het gymnasium. Zij willen zich graag verdiepen in een onderwerp waar zij in zijn geïnteresseerd. Onder begeleiding van een coach kunnen zij zich bekwamen op zeer uiteenlopende gebieden. Het project start in januari en half april geven de leerlingen een presentatie. Op deze manier kunnen zij zich profileren op gebieden die in het gebruikelijke gymnasiale curriculum niet of nauwelijks voorkomen. Naast de begeleiding door interne of externe coaches volgen de leerlingen een week voor hun presentatie een workshop ‘presenteren’ onder leiding van een externe professional.

 

 

Activiteiten

 

Gedurende de zes jaar die de gymnasiumopleiding duurt zullen de leerlingen spannende reizen en excursies maken die qua onderwerp en locatie passen bij dit schooltype. Arcus werkt voortdurend aan het optimaliseren van ‘onderwijs op locatie’ om een inhoudelijk goed

en uitgebalanceerd programma te verkrijgen. De leerlingen steken er veel van op, zien veel, maar er is ook tijd voor ontspanning. Doorgaans kijken leerlingen en begeleiders met veel plezier terug op hun gezamenlijke uitstapjes.

 

De volgende reizen en excursies staan op het programma:

 

Klas 1: Archeon (Alphen aan de Rijn). Eerste kennismaking met de Oudheid (Romeinen, steentijd, middeleeuwen). Deze excursie is vakoverstijgend: Latijn en geschiedenis.

 

Klas 2: Nemo / Allard Pierson (Amsterdam). Kennismaking met natuurwetenschap; de vakken natuurkunde en biologie.

 

Klas 3: Trier (Duitsland). Kennismaking met de oudheid. Trier is een Romeinse stad. Dit is vakoverstijgend voor Latijn geschiedenis en Duits.

 

Klas 4: Gent (België). Excursie naar Gent, waarbij Reynaert de vos en de middeleeuwse achtergronden van deze verhaalfiguur centraal staan. Deze excursie is vakoverstijgend voor Latijn, Nederlands en CKV.

 

Klas 5: Bezinningsdagen. Tijdens deze dagen staat de persoonlijke vorming van leerlingen centraal.

 

Klas 6: Rome, Napels en Pompeii (Italië). Met eigen ogen bekijken de leerlingen allerlei bouwwerken en kunst uit de Klassieke Oudheid en uit latere perioden.

 

Meer weten?

 

Neem dan gerust contact op:

 

met Dhr. J. Deneer, coördinator gymnasium, j.deneer@isg-arcus.nl of met mevr. T. Blom, afdelingsleider havo/atheneum/gymnasium klas 4-6, t.blom@isg-arcus.nl

2015-11-26 08.46.04
Voorkant
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close