Powered by SVOL
IMG_2505
havo vwo

Ons onderwijs

 

ISG Arcus is een brede scholengemeenschap met zo’n 1000 leerlingen en 120 medewerkers. Binnen de school zijn er twee sectoren: vmbo (klas 1-4) en havo, atheneum en gymnasium (klas 1-5/6).

 

Nieuwe leerlingen kunnen in het voortgezet onderwijs door de ouders worden aangemeld. Iedereen die de uitgangspunten en de visie van de school onderschrijft is van harte welkom. Op een brede scholengemeenschap als ISG Arcus kunnen vrijwel alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool geplaatst worden. Dit geldt met uitzondering van leerlingen met een ZMOK- of PRO (praktijkonderwijs)- advies. De plaatsing is afhankelijk van het advies van de basisschool.

 

Op ISG Arcus hebben we 5 soorten brugklassen:

  • vmbo bb/lwoo/bb/kb: vakroute techniek
  • vmbo bb/lwoo/bb/kb: vakroute mens en dienstverlenen
  • mavo/havo
  • havo/atheneum
  • gymnasium

 

We hebben gekozen voor deze indeling zodat we de leerling kunnen plaatsen in een brugklas die het beste aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de leerling.

 

Schematisch is onze school als volgt opgebouwd:

 

 

 

Smal-heterogene klassen
Op ISG Arcus bestaat elke klas in de onderbouw (behalve bb/lwoo en gymnasium) uit een combinatie van twee richtingen. We hebben op die manier klassen voor basis-/kaderberoepsonderwijs (bb/kb), theoretische leerweg/havo (tl/h) en havo/atheneum (h/a). Wij noemen deze groepering ‘smal-heterogeen’. Elke leerling werkt op een niveau dat past binnen de klas waarin hij of zij vanuit het basisonderwijs geplaatst is. Wij denken dat de leerlingen zich door deze plaatsing in groepen met leerlingen van verwant niveau zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en we stemmen ons onderwijs daar ook op af.

 

Elke sector heeft zijn eigen thuisbasis: dit betekent dat alle leerlingen van de sector het grootste deel van hun lessen in een bepaald deel van het gebouw krijgen. Binnen de structuur van de twee sectoren  hebben de onderbouwleerlingen zoveel mogelijk een eigen thuisbasis. Op die manier brengen we kleinschaligheid aan in een groot gebouw.

 

Op- en afstromen
Soms doet een leerling het op ISG Arcus zo goed, dat een leerling meer aankan. We bieden dan extra uitdaging en lesstof. Haalt de leerling hoge cijfers en kan hij/zij een stapje hoger, dan kan de leerling “opstromen” naar een hoger niveau. Andersom kan dat natuurlijk ook voorkomen. Op deze manier van niveau veranderen doen we eigenlijk alleen aan het eind van een leerjaar. Daarmee geven we alle leerlingen de kans om te laten zien wat ze kunnen.

 

Leren gebeurt het beste in een rustige omgeving. Steeds aan een nieuwe omgeving wennen kost tijd en energie. Daarom werken we op ISG Arcus met een tweejarige brugperiode. Dat heeft grote voordelen: de leerling zit meestal twee jaar lang in dezelfde klas, met dezelfde mentor en zoveel mogelijk dezelfde leraren, die hem/haar begeleiden naar het niveau dat het beste past in klas 3. Verder krijgt de leerling een groot aantal lessen in “thuisbasis”, dat geeft rust en duidelijkheid.

IMG_2505
havo vwo
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close