Powered by SVOL
20170328_R9A5583
20170328_R9A5563

Rapportage en overgang

De vorderingen van de leerlingen worden op verschillende manieren gerapporteerd. Ouders hebben toegang tot het leerlingvolgsysteem Magister. Hierdoor kunnen ouders op elk gewenst moment inzage krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de cijfers.

 

Elke leerling ontvangt vier maal per jaar een rapport. In het hele vmbo en de onderbouw havo, atheneum en gymnasium worden deze rapporten tweemaal per jaar (na periode 2 en 4) door de mentor uitgereikt aan de leerling in aanwezigheid van de ouders tijdens een tien-minutengesprek. De spreekavond na periode 1 en 3 is niet verplicht; het initiatief kan hierbij uitgaan van de ouders dan wel de mentor.

 

Vanaf klas 4 havo, atheneum en gymnasium worden rapporten aan de leerling meegegeven. Wel bestaat altijd de mogelijkheid hierover met de mentor te spreken. Een rapport omvat de gemiddelde cijfers voor de vakken en letterwaardering (G-V-Z-O) voor motivatie, concentratie en sociaal gedrag met in de onderbouw het niveauadvies van de vakdocenten en de niveaukeuze van de leerling. Op deze manier krijgen de leerling, ouders en de mentor een indruk van zowel de cognitieve als de houdingsaspecten van de leerling. In het contact met de mentor kan steeds worden besproken hoe de leerling het beste verder kan gaan.

De overgangsnormen vmbo-b/k en tl zijn te vinden in onze schoolgids

Hieronder zijn de overgangsnormen havo/vwo te downloaden (pdf):

 

 

 

20170328_R9A5583
20170328_R9A5563
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close